Centric connect.engage.succeed

Hoe krijgt u grip op uw cloudtransformatie?

Geschreven door Expertteam IT Outsourcing - 09 juli 2018

Expertteam IT Outsourcing
Door IT is de manier waarop we onze dagelijkse werkzaamheden uitvoeren flink veranderd. Ook zijn we een stuk productiever geworden. En het goede nieuws is dat de impact van IT op ons werk alleen maar verder toeneemt. De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar namelijk steeds sneller op.

Vaak worden de IT-ontwikkelingen waarvan we op ons werk profiteren, aangewakkerd door innovaties in de consumentenmarkt. Denk bijvoorbeeld aan cloud-technologie, waarmee gebruikers overal toegang hebben tot hun foto’s en muziek. Toch gaan de ontwikkelingen in de zakelijke sfeer vaak minder ver. In zakelijke omgevingen krijgen gebruikers namelijk sneller te maken met zogenaamde bewezen technologie. En bewezen technologie kan nog weleens in de weg staan van de gebruikersvrijheid.

Reisdoel

Aangespoord door ontwikkelingen in de markt en door veranderende businessdrivers, richten organisaties hun pijlers op exploitatie en omarming van cloud-technologie. Een populair ‘reisdoel’ wordt opgesteld om hoger gelegen doelstellingen te realiseren, zoals verhogen van het innovatievermogen, verbeteren van de gebruikerstevredenheid, bewerkstelligen van kostenreductie of het optimaliseren van risicobeheersing. ‘In 2020 willen wij onze IT- diensten volledig afnemen uit de (public) cloud!’ Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker voor een organisatie met een traditioneel eigen of hosted IT-omgeving. Want hoe ziet zo’n reis er eigenlijk uit? En waar moet degene die aan het stuur van de transformatie komt op letten?

Afhankelijk van uw sourcingstrategie zet u een IT-partner aan het stuur en stelt u de kaders voor de bestemming vast of gaat u zelf meer sturing geven aan deze reis. Het maakt niet uit op welk moment het traject gestart wordt, in deze blog neem ik u mee op reis naar de cloud transformatie.

Wolken met vogels

Grip krijgen op de reis

De huidige IT-omgeving transformeren naar een volledige (public) cloud-omgeving is een flink complex proces. Binnen dit proces zijn vier fasen te onderscheiden:

 • bewustwording van de cloud
 • experimenteren in de cloud
 • cloud-opportunisme
 • cloud first

Bewustwording van de cloud

De cloud kent veel stakeholders, waaronder de gebruikers binnen de organisatie zelf en externe partijen, zoals leveranciers en klanten. Onder stakeholders classificeer ik ook de verschillende afdelingen binnen een organisatie, zoals finance, management, security en legal. De werkzaamheden binnen elk van deze afdelingen leiden vaak tot specifieke behoeften. Management is bijvoorbeeld geïnteresseerd in analysetools, finance in administratie-applicaties en legal in een DMS voor hun contractenmanagement. Het herkennen van en luisteren naar deze behoeften vanuit de business is een belangrijk startpunt in cloud-adoptie. Het is belangrijk dat de IT-organisatie deze informatie meeneemt in de bewustwording over de rol die de afdeling inneemt in de organisatie.

Deze bewustwording vormt de basis voor de cloudvisie van de organisatie. De volgende onderdelen komen in de visie terug:

 • strategie en doelstellingen
 • applicaties en cloud
 • security en compliancy
 • retooling voor change- en adoptiemanagement

Aan de hand van de visie kan de organisatie de eerste stappen zetten richting de cloud. Denk aan basisvoorzieningen als connectivity en domain services. Nadat deze basisvoorzieningen zijn gerealiseerd, kan de IT-afdeling starten met de applicatierationalisatie. Hierdoor krijgt deze afdeling inzicht in de onderlinge afhankelijkheden binnen de huidige IT-omgeving en hoe deze beperkt kunnen worden.

Experimenteren in de cloud

Zijn de basisvoorzieningen gerealiseerd, dan kan de organisatie beginnen met experimenteren in de cloud. Kenmerkend voor deze fase is het onderzoeken en verkennen van de mogelijkheden. De organisatie kan zich in dit proces laten begeleiden door een IT-serviceprovider, zoals Centric. Zo’n partij staat bedrijven bij op basis van best practices en kan – als een workload onvoorspelbaar is – een PoC aanbieden met heldere doelstellingen.

Je kunt bij experimenteren in de cloud denken aan onder andere:

 • IaaS: OTA-omgeving
 • PaaS: file services en databases
 • SaaS: Office365, Exact Online en AFAS Online

Door te experimenteren kunnen organisaties ervaren wat de cloud-diensten betekenen voor de business en de IT-organisatie. Zo krijgen zij inzicht in de veranderde kostenstructuur, de continue ontwikkeling en toevoeging van nieuwe functionaliteit en wat dit vraagt van de beheerorganisatie. Gebruikers krijgen met SaaS-diensten namelijk vaak plotseling te maken met nieuwe functionaliteit of veranderingen in de interface, wat leidt tot vragen richting support.

Cloud-opportunisme

Door met cloud te experimenteren heeft de organisatie de eerste inzichten verkregen in hoe de cloud werkt en wat dit betekent voor de business. Elke vraag vanuit de business vormt in dit stadium een trigger voor het onderzoeken naar de mogelijkheden in de cloud. Het is hierbij belangrijk om te identificeren welke relevante services er zijn. Tijdens deze zoektocht moet er ook goed gekeken worden naar de compatibiliteit op het gebied van integratie tussen de services. De vraag vanuit de business moet uiteindelijk leiden tot een product dat goed integreert met de services die de organisatie al gebruikt. De IT-afdeling draagt in dit stadium de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de roadmap van de cloud-diensten die afgenomen worden. Zo wordt voorkomen dat de organisatie onvoorbereid is en uiteindelijk grip verliest op toekomstige ontwikkelingen. Centric hanteert hiervoor het cloud-afwegingsmodel. Dit model helpt de organisatie bij het analyseren van de compatibiliteit op het gebied van servicesintegratie en meer in het algemeen de mogelijkheden die de cloud biedt. Dit afwegingsmodel is ook een belangrijke tool tijdens de applicatierationalisatie.

Cloud first

De laatste fase is de cloud first-fase. In deze fase is de IT-organisatie getransformeerd tot een regievoerende partij die de cloud-leveranciers aanstuurt. De IT-organisatie kan zelf zorgdragen voor cloud-integratie, maar kan hierin ook ondersteund worden door een services/cloud integrator. Voor elke functionaliteitsvraag wordt gekeken naar SaaS-diensten. Is er geen SaaS-oplossing voorhanden, dan wijkt de organisatie uit naar PaaS en in het uiterste geval IaaS.

De cloud first-fase vraagt om een andere vorm van gebruikersondersteuning. Zelfredzaamheid van de gebruiker staat centraal, maar als de gebruiker er niet uitkomt, moet hij/zij terug kunnen vallen op de servicedesk. Beheer vindt in deze fase plaats op functioneel niveau en niet op CI-niveau. Al deze verschuiving en verandering van activiteiten vergen andere skillsets. De traditionele beheerder verdwijnt en hiervoor in plaats komen developers, scripters en onderhouders van code en applicaties.

Uiteindelijk is de IT organisatie behoorlijk veranderd vergeleken met de situatie aan de start van de reis. Dankzij benutting van cloud-technologie en een veranderde samenstelling van IT-medewerkers en hun vaardigheden, is de organisatie flexibeler geworden en kan deze beter voldoen aan de vraag vanuit de operatie. Scenario’s waarin de IT-organisatie geconfronteerd wordt met nieuwe IT-diensten die door een afdeling in gebruik zijn genomen, behoren tot het verleden. De organisatie krijgt de grip op IT terug.

Om bedrijven te helpen bij hun reis naar de cloud hebben wij de Future IT Assessment ontwikkeld.

Arvind Bihari is werkzaam bij Centric als consultant en maakt onderdeel uit van het Expertteam IT Outsourcing.

Tags:Cloud

     
Schrijf een reactie
 • Captcha image
 • Verzenden