Centric connect.engage.succeed

Jeroen Heier, Craft Expert | Team .NET

De samenleving wordt steeds afhankelijker van informatie. Én het altijd beschikbaar hebben van die informatie. Zo hebben innovaties als Microsoft Band en Hololens de potentie om bij te dragen aan bijvoorbeeld het betaalbaar houden van ons zorgsysteem. En de vraag naar dit soort toepassingen wordt alleen maar groter. Lange leve Windows 10.

Als softwarearchitect word ik gedetacheerd bij de softwareontwikkelteams van onze opdrachtgevers. Een erg uitdagende en afwisselende functie, waarin ik in veel verschillende keukens mag kijken. Omdat ik graag actief bijdraag aan de vaktechnische beleidsvorming, vind ik het leuk om Craft Expert te zijn. Ik volg de laatste technologische ontwikkelingen op de voet en hoop jullie daarvan op de hoogte te houden, onder andere via Stackoverflow.

Kennisgroepen

  • Kernteamlid Expertise Centrum Microsoft
  • Expertiselid kennisgroep Code Quality van het Competence Centrum Microsoft

Tech stack

  • MVC
  • WCF
  • JavaScript
  • ASP.NET Core
  • Visual Studio Team System
  • SonarQube