Centric connect.engage.succeed

Zorgdossier: goede resultaten en tevreden cliënten

Sociale, demografische en overheidsontwikkelingen maken dat het zorgdossier een steeds belangrijkere positie inneemt in de zorg. Papieren dossiers verdwijnen en er is steeds minder geld voor de zorg. Er moet meer zorg verleend worden in minder tijd en cliënten worden mondiger. Goede resultaten en tevreden cliënten kunnen alleen bereikt worden met behulp van efficiënte zorgondersteuning en slimme ICT-middelen.

Eenmalige registratie

ZorgdossierCentric levert branchespecifieke zorgdossiers voor de hele keten van jeugd, werkenden en ouderen. Dit zorgdossier – klaar voor eHealth – is geïntegreerd met het cliëntvolgsysteem en combineert medische, financiële en logistieke processen. Uitgangspunt is altijd eenmalige registratie bij de bron. We maken gebruik van de nieuwste technologie en kunnen zo moeiteloos inspelen op de snel veranderende omgevingen in combinatie met hardware, besturingssystemen, social media en - nog belangrijker - klantwensen!

Cliënt centraal in zorgproces

Ook de toegang voor cliënten zelf wordt steeds belangrijker. Stel de cliënt centraal: rondom hem zijn verschillende hulpverleners en/of organisaties actief. Met een beveiligde uitwisseling die voldoet aan de privacyregels kan de cliënt pas echt centraal gesteld worden in het zorgproces.

Gebruikers vanuit meerdere invalshoeken bekeken

Centric adviseert uw organisatie om gebruikers(groepen) te definiëren en het rolgebaseerd werken vanuit het proces te benaderen. Binnen onze oplossingen wordt voor meerdere gebruikers vanuit verschillende invalshoeken informatie aangeboden, ook als het om dezelfde dossiers gaat. Een kind stelt andere eisen aan de vormgeving, het gebruik en de lay-out dan de hulpverlener, terwijl ze toch dezelfde gegevens gebruiken. Binnen één organisatie kunnen er daarom verschillende verschijningsvormen zijn van hetzelfde dossier. Uitgangspunt is altijd eenmalige én eenvoudige registratie bij de bron. De oplossing is geen last maar een lust!

Stabiel en solide bewezen cliëntvolgsysteem

Centric heeft zich bewezen met stabiele en bewezen cliëntvolgsystemen op medisch, logistiek en financieel vlak. Deze ERP-oplossingen vormen de solide basis voor de doorontwikkeling van e-health. Voor een optimaal gebruik kan een zorgdossier niet los gezien worden van de backoffice. Centric ondersteunt over de volle breedte en brengt kennis en kunde in.