Centric connect.engage.succeed

Tijd voor maatwerk, afwisseling en verantwoordelijkheid

Een uitdaging waar veel zorgaanbieders mee worstelen, is efficiëntie. U kunt kiezen voor een centrale administratie en daarmee zorgverleners werk uit handen nemen, of juist voor een wijkgerichte aanpak waarmee u de gegevens bij de bron registreert en zorgverleners een grotere vrijheid biedt. Voor Centric maakt dat niet uit: elke werkwijze wordt ondersteund. 

Wijkgericht werken is een verfrissend alternatief dat leidt tot een herwaardering van de rol van de zorgprofessional. Het idee achter wijkgericht werken is eigenlijk heel eenvoudig: kleine zelfsturende teams worden binnen een wijk georganiseerd. Ondersteund door slimme IT-oplossingen zijn deze teams zelf verantwoordelijk voor het verwerven van opdrachten en het verdelen, inplannen en uitvoeren van het werk. De administratieve werkzaamheden worden tot een minimum beperkt en waar mogelijk ‘dicht bij de bron’ uitgevoerd.

Korte lijntjes, passende oplossingen

De wijkgerichte aanpak staat haaks op de wijze waarop de afgelopen tien jaar werd ingespeeld op de toenemende regeldruk en diversiteit aan financieringsstromen. Zorgaanbieders introduceerden steeds meer administratieve lasten en sturingsinstrumenten om grip op de organisatie te houden, waardoor de focus verschoof naar registratie in plaats van kwaliteit van zorg. Voor veel medewerkers is het wijkgericht werken een verademing. Er is weer ruimte voor maatwerk, afwisseling en verantwoordelijkheid. De lijntjes zijn kort en de professional kan op basis van zijn deskundigheid passende oplossingen bieden. Klanten waarderen dit en zijn bereid hiervoor te betalen!

Wat maakt Centric uniek?

Centric biedt bewezen oplossingen voor een wijkgerichte aanpak binnen uw organisatie. Onze oplossingen voor de care helpen u bij het sturen op en bewaken van de hoofdlijnen. De zorgprofessional beschikt met mobiele apps en portals altijd over actuele informatie en kan ter plekke belangrijke informatie vastleggen. Dit reduceert de kans op fouten en de tijd die aan administratieve handelingen wordt besteed. Meer tijd voor zorg dus!

Vanuit onze vakinhoudelijke kennis en specifieke kennis van de processen binnen de (keten)zorg helpen wij u bij de implementatie van het wijkgerichte werken binnen uw organisatie en de juiste inrichting van faciliterende ICT-oplossingen. Want verandering van processen heeft impact!

Centric helpt zorgaanbieders om de zorg weer persoonlijk, efficiënt en effectief te maken!