Centric connect.engage.succeed

Advies, strategie en ondersteuning door professionals in zorgprocessen

Veel zorginstellingen kampen met productiviteitsvraagstukken - niet alleen in het primaire, maar ook in het secundaire proces. U dient met minder budget en personeel meer werk te verzetten, zonder daarbij in te boeten aan de kwaliteit van zorg. Tegelijkertijd wordt de zorg steeds geavanceerder en de cliënt een steeds veeleisender consument.

Centric assisteert uw organisatie met procesondersteunende oplossingen. Daarnaast kan Centric u als onafhankelijke partij adviseren en helpen de processen te optimaliseren. Ook kunnen we bestaande omgevingen naar één omgeving implementeren en/of migreren. Wat Centric bijzonder maakt, is dat we de brug slaan tussen vakinhoudelijke kennis en specifieke kennis van de processen binnen de zorg. Dit maakt ons bij uitstek een gespreks- en sparringpartner voor zorgorganisaties op operationeel, tactisch en strategisch vlak.

ProcesconsultancyOnze professionals zijn actief in meerdere zorgsegmenten. Zo leveren wij oplossingen voor het primaire proces van zorginstellingen zoals ziekenhuizen, GGZ's, verzorg- en verpleegtehuizen en thuiszorginstellingen. We bieden ook expertise – onafhankelijk van het gebruikte informatiesysteem – binnen met name ziekenhuizen en GGZ-instellingen.

Het wiel niet opnieuw uitvinden

Wat onze professionals uniek maakt, is dat zij binnen verschillende zorginstellingen te maken hebben met de verschillende processen binnen de gezondheidszorg. Niet alleen binnen de organisaties zelf, maar ook zorgketenoverstijgend. Net als u vinden wij het wiel niet graag opnieuw uit, en kijken altijd in hoeverre de werkprocessen van de verschillende zorgsegmenten een match met elkaar hebben en juist uw organisatie kunnen ondersteunen

Onafhankelijke expertise

Binnen de ziekenhuiszorg en GGZ leveren wij geen eigen oplossingen; het is een strategische keuze om onze onafhankelijke expertise zonder enig productbelang in te zetten. We richten ons daarbij uitsluitend op dienstverlenende activiteiten binnen de afdeling of op ziekenhuis- en GGZ-breed niveau, zowel op de medische, financiële, logistieke of ICT-werkvloer.

EPD

Binnen onze groep van zorgprofessionals hebben wij tevens inhoudelijke expertise van meerdere ZIS/EPD-systemen, zowel technisch als functioneel-inhoudelijk. Binnen Centric hebben we veel ChipSoft EPD-expertise in huis en gecertificeerde Epic-kennis.

Mensen, processen, systemenCure & Care

Jarenlange ervaring in zowel het cure- als het caresegment zorgt ervoor dat onze consultants zorginstellingen kunnen ondersteunen bij vraagstukken op het snijvlak van processen en ICT. Planning en roostering, financiering, verloning, cliënten en veranderende wetten en regelgeving zijn onderwerpen waarop wij waarde kunnen toevoegen - van applicatiebeheer en de herinrichting van processen tot aan implementaties. Ook ondersteunen wij graag klanten in het proces zelf.

Uitbesteden activiteiten

U moet meer doen met minder middelen. Centric heeft verschillende competenties in huis om u werk uit handen te nemen. Van het uitbesteden van beheer, help- en/of servicedesks tot aan ICT-ondersteuning of zorgondersteunende functies en HR- en Payroll-activeiten.