Centric connect.engage.succeed

Mobiel werken: één systeem voor zorgverlener en cliënt

De tijd dat zorgprofessionals de informatie over een cliënt uit verschillende systemen of documenten bij elkaar moesten sprokkelen, is voorbij. Het cliëntvolgsysteem van Centric – dat zich inmiddels bewezen heeft in de diverse zorgsegmenten – is de basis voor allerlei webapps en portals die Centric ontwikkelt op basis van het rolgebaseerd werken: zorgverlener én cliënt gebruiken dezelfde informatie uit één systeem, maar vanuit een andere behoefte, profiel, werkproces en/of invalshoek. Dit kan vanaf een eigen device – vast of mobiel – waar en wanneer zij dat willen.

Op maat

Mobiel werken in de zorgDe hulpverlener krijgt met Key2Hulpverlener op zijn tablet te zien wat hij nodig heeft voor zijn werk en hoeft dus niet onnodig veel schermen ‘door te ploegen’. Hij wordt op maat bediend en kan die gegevens vastleggen en acties uitvoeren waar hij in het zorgproces behoefte aan heeft.

Meer tijd voor de cliënt

Centric ondersteunt waar nodig de verschillende financieringsstromen zonder dat de gebruiker daar enig omkijken naar heeft. Administratieve handelingen worden gelijktijdig met de inhoudelijke handelingen in het zorgproces uitgevoerd. Als een zorgverlener zijn cliënt heeft bezocht, houdt het systeem bijvoorbeeld bij hoe lang het contact heeft geduurd en registreert dit automatisch; de zorgverlener hoeft dat niet later alsnog te doen en kan zo meer tijd aan zijn cliënt wijden.

Veilig

De grote vraag bij mobiele applicaties is altijd: is dat wel veilig? Een terechte vraag gezien de vaak zeer privacygevoelige informatie die wordt uitgewisseld. Mobiele devices worden vaak slecht beheerd en beveiligd en dat kan de informatieveiligheid van de organisatie in gevaar brengen. Centric ondersteunt ook bij dit vraagstuk met Mobile Device Management (MDM): een oplossing voor het managen en afdwingen van veiligheidsmaatregelen voor mobiele devices (van tablet-pc’s tot smartphones).