Centric connect.engage.succeed

Tijd voor zorg

Tijd voor zorgVergrijzing, extramuralisering en krappe budgetten zetten de zorgsector de komende jaren op scherp. Hoe speelt u in op de toenemende zorgdruk zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit van zorg?


Zeker is dat de productiviteit omhoog moet - die optelsom is snel gemaakt bij een almaar stijgende zorgvraag en afnemende beroepsbevolking. Bovendien is uw cliënt een stuk mondiger en kritischer dan een jaar of 20 geleden; hij eist naast goede zorg ook meer transparantie en meer eigen regie.

Hoe houdt u bij al deze ontwikkelingen uw organisatie rendabel en efficiënt? De randvoorwaarde is slimme ICT die u:

  • werk uit handen neemt. Niet alleen in het primaire proces maar ook in de ondersteuning.
  • met uw ketenpartners verbindt met wie u steeds hechter samenwerkt, bijvoorbeeld in de wijk
  • mobiel maakt: u én uw cliënt halen informatie uit hetzelfde systeem, waar en wanneer zij dit willen

Waarom Centric?

Centric ondersteunt uw bedrijfsvoering in de volle breedte met branchespecifieke software en (advies)diensten. Onze mensen – zelf vaak werkzaam geweest in de zorg - kennen het reilen en zeilen in de zorgsector, zijn op de hoogte van de ontwikkelingen en kennen uw pijnpunten. Wij ondersteunen u op een pragmatische manier waarmee u duurzaam resultaat boekt. Centric is niet alleen leverancier, maar bovenal partner: samen met u streven we naar het optimale resultaat voor uw organisatie. Ook biedt Centric continuïteit en stabiliteit - een prettig idee in alle hectiek die de zorg soms kent. 

Centric laat u weer datgene doen waar u goed in bent: het verlenen van zorg!