Centric connect.engage.succeed

Het digitale dossier voor de VVT: Key2Zorgdossier

Key2ZorgdossierHet formuleren van het juiste behandelplan vereist uiterst specialistische kennis. Die kennis hebben wij als softwareontwikkelaar niet in huis. Maar we kunnen u wel helpen bij het effectief vastleggen, raadplegen én updaten van het zorgdossier. En meer, want met Key2Zorgdossier hebben uw zorgprofessionals voortaan op elk device – van tablet tot pda, en van smartphone tot pc – toegang tot het behandelplan.

Key2Zorgdossier is een innovatieve, web-based variant op het traditionele zorgdossier. Omdat Key2Zorgdossier via mobiele devices als smartphone, pda en tablet kan worden geraadpleegd, hebben uw medewerkers real time toegang tot essentiële informatie over patiënten en behandelingen en kunnen ze deze ook wijzigen.

Key2Zorgdossier in key features:

Web-based zorgdossier annex behandelplan
Inzage is mogelijk op alle apparaten, dus inclusief pda, tablet en smartphone
Mogelijkheid tot live doorvoeren van mutaties, bijvoorbeeld bij bijstellingen behandelplan
Uitgebreide formulierenmodule, bijvoorbeeld voor klanttevredenheidsonderzoek
Diverse voorgedefinieerde standaardformulieren (onder andere voor de IGZ)
Rapportagemogelijkheden, ook voor groepen patiënten, vergemakkelijken de overdracht
Flexibel op de organisatie toe te spitsen; aandachtspunten, acties, doelstellingen zijn te definiëren
Koppeling medisch dossier en medicatiemodule (inclusief apotheekcommunicatie) is een optie

Meer informatie?

Neem contact op met salesmanager Robin Lammerts via +31 6 12 38 72 94. Hij vertelt u graag meer over wat Key2Zorgprofessional voor uw organisatie kan betekenen.