Centric connect.engage.succeed

Het backofficesysteem voor de VVT: Key2Zorg

Backofficesysteem voor de VVTDe zorgadministratie is een complex proces. Niet alleen vanwege de snel veranderende wet- en regelgeving, maar ook door de grote diversiteit aan maatschappelijke stakeholders. Hoe kunt u de administratieve processen slim, schaalbaar en samenhangend vormgeven? Welke oplossing bespaart onder de streep de meeste tijd? En hoe kunt u er zeker van zijn dat uw investering niet alleen vandaag meerwaarde oplevert, maar ook morgen?

In nauwe samenwerking met zorgverleners én in overleg met gemeenten ontwikkelde Centric Key2Zorg: een administratieve basis voor het ECD in de ouderenzorg (VVT) die zich makkelijk aanpast aan de wensen en eisen van uw organisatie én aan de veranderende marktomstandigheden.

Key2Zorg in key features:

Uiterst complete backofficeoplossing voor VVT
Uniforme vastlegging van personen  (cliënten en medewerkers) en hun onderlinge relaties
Eenvoudig toevoegen van nieuwe medewerkers en cliënten
Flexibel vertalen van indicatoren naar organisatiespecifieke producten en prestaties
Facturen op basis van arrangementen en op basis van werkelijk geleverde zorgprestaties
Facturering conform Wlz-, Wmo-, Zvw- en pgb-standaarden
Voorbereiding van verloning op basis van loonregels
Uitwisselingsmogelijkheden met diverse platformen en applicaties (HR, financieel, salarisadministraties)
Praktische managementinformatie voor in- en extern gebruik
Mogelijkheid om wachtlijsten en zorgonderbrekingen bij te houden
Audittrail mogelijk; historische gegevens kunnen worden bewaard

Waarom Centric?

Allereerst hebben wij een diepgaande kennis van uw vakgebied; de wortels van onze consultants liggen vaak in de zorg. We spreken uw taal en kennen uw processen. Daarnaast heeft Centric in veel sectoren klanten. Zo bedienen we ook het merendeel van de Nederlandse gemeenten en kunnen daardoor als schakel fungeren tussen de zorg en lokale overheid.

"Wij wilden naar een situatie waarin verplegende en verzorgende teams beschikken over de cliëntgegevens en die ook kunnen wijzigen. Met Key2Zorg van Centric geven we daar invulling aan." (Ruud Dijkers, TWB Thuiszorg met Aandacht)


Meer informatie?

Neem contact op met salesmanager Robin Lammerts via +31 6 12 38 72 94. Hij vertelt u graag meer over wat Key2Zorgprofessional voor uw organisatie kan betekenen.