Centric connect.engage.succeed

Verpleging, verzorging en thuiszorg

De VVT-sector verandert de komende jaren ingrijpend. Uw organisatie dus ook. Met name de decentralisatie van de AWBZ ‘hakt erin’ en zal een grote en blijvende impact hebben - op uw aanbod, uw bedrijfsprocessen en de manier waarop u de informatievoorziening naar alle betrokkenen vormgeeft. De vraag is hoe u – bij een gedifferentieerd productaanbod, complexe financieringsstromen, nieuwe contractpartners en een grote diversiteit aan stakeholders en ketensamenwerkingen – uw organisatie effectief en kostenefficiënt inricht. 

Samen met zorgaanbieders

Hoewel wij geen one size fits all oplossing hebben, is een slim, schaalbaar en samenhangend IT-platform een voorwaarde voor duurzaam succes in het nieuwe zorgdomein. Met Suite4Care bieden we u dat platform. Een platform dat samen met zorgaanbieders is ontwikkeld. Een platform dat raakvlakken heeft met Centric-applicaties die in meer dan tweehonderd gemeenten worden ingezet. En een platform dat continu wordt geactualiseerd en geoptimaliseerd.

Waarom Centric?

Centric ondersteunt uw bedrijfsvoering in de volle breedte met branchespecifieke software en (advies)diensten. Onze mensen – zelf vaak werkzaam geweest in de zorg - kennen uw processen en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorgsector. Die expertise heeft geresulteerd in Suite4Care: een geïntegreerde, schaalbare en flexibele IT-oplossing die volledig is toegespitst op processen in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Het platform is geschikt voor intra- én extramurale settings en biedt kansen om uw bedrijfsprocessen slim te automatiseren. Tegelijkertijd is de flexibiliteit gewaarborgd, zodat u slagvaardig kunt inspelen op veranderende wensen van gemeentelijke regievoerders en zorgverzekeraars.

Centric is niet alleen leverancier, maar bovenal partner: samen met u streven we naar het optimale resultaat voor uw organisatie. Ook biedt Centric continuïteit en stabiliteit - een prettig idee in alle hectiek die de zorg soms kent. En wist u dat Centric al jarenlang dé ICT-partner is voor meer dan 300 gemeenten, met name in het sociale domein. We zijn dus meer dan thuis in het nieuwe speelveld van de zorg en helpen u graag met het oplossen van de vraagstukken waar u tegenaan loopt.

“De volgende generatie ouderen zal zelf om technologische  ondersteuning vragen en kiezen voor zorgpartners die innovatieve diensten aanbieden" (Dr. José Peeters, NIVEL)