Centric connect.engage.succeed

Koppeling VIS2.0

VIS staat voor Vangnet Informatie en SamenwerkingsSysteem. Het is een webapplicatie en cliëntvolgsysteem voor interventie in de jeugdzorg, ontwikkeld door de gemeenten Enschede en Hengelo en geleverd door Synestesia. VIS2.0 beschikt over een signaalfunctie, de mogelijkheid om extra informatie in te brengen en koppelingen met andere systemen zoals de Landelijke Verwijsindex (VIR), Key2Jeugdzorg en straks het EKD.

Per gemeente worden de hulpverlenende instellingen door VIS2.0 verbonden. Zo kan vroegtijdig en effectief worden geïntervenieerd in het belang van jeugd en samenleving. VIS2.0 legt geen inhoudelijke informatie vast, alleen dat een casus bekend is, bij wie, en hoe een casus geholpen wordt. VIS2.0 beschikt onder andere over de volgende functionaliteiten:

  • Het doorgeven van de betrokkenheid van een instelling bij een cliënt vanuit Key2Jeugdzorg aan VIS2.0
  • Het ontvangen in Key2Jeugdzorg van de contactgegevens van de casuscoördinator vanuit VIS2.0
  • Het weergeven in Key2Jeugdzorg van de contactgegevens van de casuscoördinator die vanuit VIS2.0 zijn ontvangen
  • Het wijzigen van een hulpverlener bij een cliënt
  • Het afmelden van betrokkenheid bij een cliënt