Centric connect.engage.succeed

App Key2Hulpverlener

Waar de hulpverlener voorheen bij de cliënt thuis druk in de weer was met notebook, agenda en papierwerk, is een tablet nu het enige wat hij nog nodig heeft. Alle geregistreerde gegevens worden via de app Key2Hulpverlener rechtstreeks in de administratie vastgelegd; de hulpverlener hoeft aan het eind van de werkdag de geregistreerde informatie niet meer apart te verwerken.

Doordat de registratie vlot verloopt en niet voor afleiding zorgt, kan de hulpverlener zich goed op het gesprek met zijn cliënt richten. Bovendien kan hij informatie uit het cliëntdossier bij de cliënt thuis opvragen waardoor hij transparant en efficiënt cliëntgegevens kan inzien en registreren. Key2Hulpverlener leidt de hulpverlener door het hulpverleningsproces zodat hij zijn dagelijkse taken laagdrempelig kan uitvoeren, zonder zich daarbij bezig te hoeven houden met financiële stromen. Minder administratieve rompslomp dus, meer tijd voor de cliënt.

To watch this video you’ll need to accept marketing cookies.

                                                                                                                                       
Onze mobiele oplossingen zijn platformonafhankelijk - u hoeft niet te investeren in nieuwe hardware of verbindingen. De apps werken gewoon op uw huidige IT-infrastructuur en op de nieuwste mobile devices zoals tablets.

De app is ook offline te gebruiken; de hulpverlener is dus niet afhankelijk van het al dan niet hebben van een internetverbinding. Zodra de app weer online is, worden alle gegevens met het cliëntvolgsysteem gesynchroniseerd.

De voordelen van Key2Hulpverlener op een rij: 

  • Aantoonbare tijdwinst voor hulpverlener
  • Ook offline te gebruiken
  • Vrije platformkeuze (Windows, Android, BB en iOS) 
  • Vrije keuze mobile device (iPad, Galaxy Tab enzovoort) 
  • Eenvoudige bediening 
  • Altijd beschikking over de juiste informatie
     

Registratietijd wordt met Key2Hulpverlener tijd voor zorg!
 

Jeroen van Oijen, directeur Behandelzaken bij Jeugdhulp Friesland: “Key2Hulpverlener betekent voor ons niet alleen minder bureaucratie; het gaat ons ook helpen in de voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg. Samen met Centric richten wij onze werkwijze en systemen in met het oog op 1 januari 2015.”