Centric connect.engage.succeed

Eddy van de Werken, expert VVT

Welke actuele zaken spelen in de zorg? Expert Eddy van de Werken blogt namens Centric over het onderwerp Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Eddy werkt sinds 2013 bij Centric, waar hij productmanager is voor de VVT en jeugdzorg. Eerder vervulde hij diverse applicatiebeheerrollen binnen ICT-beheerorganisaties van zorgorganisaties. Vanuit de consultantrol bij enkele dienstverleners maakte hij in 2009 de overstap naar een van de applicaties die de VVT-markt bedienen: Suite4Care.

Vanuit een breed interessegebied van hardware, netwerken, besturingssystemen en databasesystemen geeft Eddy vorm aan de strategische en tactische ontwikkelingen van de zorgoplossingen Suite4Care en Key2Jeugdzorg.

Eddy van de Werken is product privacycoördinator voor de businessunit Sociaal Domein. Hij adviseert, zowel intern als extern, in zaken die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens binnen informatiesystemen. Daarnaast |Eddy is productmanager van de Privacy Workspace. Met de Privacy Workspace biedt Centric een veilige en betrouwbare omgeving die helpt om uw organisatie AVG-proof te maken.

Eddy: “Ik combineer theoretische kennis met logisch nadenken, weloverwogen beslissingen en een hands-on mentaliteit en probeer het evenwicht te vinden tussen waterdichte oplossingen en een pragmatische insteek.”


Kennisdomeinen

  • Zorg- en productieadministraties
  • (Personeels)planningssystemen
  • Zorgdossiers (ECD’s)
  • Cliënt- en medewerkerportalen
  • Wet landurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en DBC
  • Privacy