Centric connect.engage.succeed

Cure

Veel zorginstellingen kampen met productiviteitsvraagstukken - niet alleen in het primaire, maar ook in het secundaire proces. U moet met minder budget en personeel meer werk verzetten, zonder daarbij in te boeten aan de kwaliteit van zorg - zorg die steeds geavanceerder wordt en de cliënt een steeds veeleisender consument.

Brug tussen inhoud en proces

Centric assisteert uw organisatie met procesondersteunende oplossingen. Daarnaast kan Centric u als onafhankelijke partij adviseren en helpen de processen te optimaliseren. Ook kunnen we bestaande omgevingen naar één omgeving implementeren en/of migreren. Wat Centric bijzonder maakt, is dat we de brug slaan tussen vakinhoudelijke kennis en specifieke kennis van de processen binnen de zorg. Dit maakt ons bij uitstek een gespreks- en sparringpartner voor zorgorganisaties op operationeel, tactisch en strategisch vlak.

Zorgketenoverstijgend

Wat onze professionals uniek maakt, is dat zij binnen verschillende zorginstellingen te maken hebben met de verschillende processen binnen de gezondheidszorg. Niet alleen binnen de organisaties zelf, maar ook zorgketenoverstijgend. Net als u vinden wij het wiel niet graag opnieuw uit, en kijken altijd in hoeverre de werkprocessen van de verschillende zorgsegmenten een match met elkaar hebben en juist uw organisatie kunnen ondersteunen

Onafhankelijke expertise

Binnen de ziekenhuiszorg en GGZ leveren wij geen eigen oplossingen; het is een strategische keuze om onze onafhankelijke expertise zonder enig productbelang in te zetten. We richten ons daarbij uitsluitend op dienstverlenende activiteiten binnen de afdeling of op ziekenhuis- en GGZ-breed niveau, zowel op de medische, financiële, logistieke of ICT-werkvloer.