Centric connect.engage.succeed

Standaardisatie / CORA-VERA: wat speelt er?

De ambitie om ketengericht te werken, kan alleen werkelijkheid worden als alle stakeholders dezelfde taal spreken. En dat geldt ook voor de IT-platformen van die stakeholders. Het is dus tijd dat ‘eilandautomatisering’ wordt vervangen door een integraal IT-continent.

Wat kunt/moet/wilt u ermee?

Efficiency is geen abstract ideaal, maar een concrete realiteit. Maar wel een realiteit die pas ontstaat als alle platformen van alle ketenpartners naadloos samenwerken. Elke handeling heeft impact op de keten. En dus moet die keten samenhangend worden ingericht en geoptimaliseerd. Het CORA-framework en de VERA-standaarden bieden daartoe handvatten. Op basis van open standaarden. En toegespitst op de operationele processen van corporaties.

Hoe kunnen we u daarbij faciliteren?

Standaardisatie van het berichtenverkeer is met Key2Wocas een feit. Het ERP-systeem is namelijk ontwikkeld op basis van CORA- en VERA-standaarden. Dat is niet verrassend – Centric participeert proactief binnen beide initiatieven – maar betekent wel dat u met Key2Wocas kiest voor een platform dat interoperabiliteit op basis van open standaarden omarmt. Conformeren uw ketenpartners zich ook aan deze standaarden? Dan komt echte ketenintegratie snel dichterbij!

Wat levert dat u op?

Eenvoud. Eenduidigheid. En efficiency. De samenwerking met partners als aannemers en deurwaarders verloopt sneller en slimmer. En dat geldt ook voor de informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld toezichthouders. Bovendien wordt duur maatwerk uitgebannen en boekt u een aanzienlijke besparing op onder andere de opleiding- en implementatiekosten.