Centric connect.engage.succeed

Mobiel werken: wat speelt er?

De smartphonerevolutie heeft niet alleen impact op de manier waarop we informatie consumeren en delen, maar ook op de manier waarop we werken. Vertaald naar het werkveld van corporaties, betekent dit dat sprake is van een verschuiving van pc-gebaseerde systemen naar praktische apps die medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk informeren en faciliteren.

Wat kunt/moet/wilt u ermee?

Medewerkers en ketenpartners hebben in toenemende mate behoefte aan informatie en ondersteuning op die momenten en op die plekken waar het ertoe doet. Namelijk thuis, onderweg, in de wijk of ‘gewoon’ in de huiskamer van de klant. Als corporatie loont het in die behoefte te voorzien. Niet alleen als instrument om medewerker- en ketenpartnertevredenheid te vergroten, maar vooral omdat mobiel werken de flexibiliteit en de efficiency aanwakkert.

Hoe kunnen we u daarbij faciliteren?

Key2Wocas is een desktop-gebaseerde ERP-oplossing, maar wel één die mobiel werken op allerlei manieren faciliteert en vergemakkelijkt. De app Key2Inspecteur stelt opzichters in staat om inspectieresultaten direct te uploaden. Met Key2Vakman weten onderhoudsprofessionals wat er wanneer van ze wordt verwacht. En de Wijkapp biedt huismeesters zicht op bijvoorbeeld meldingen of vragen, inclusief informatie over melders en vraagstellers. Nog mobieler? Met het nieuwe webbased Key2Wocas wordt de omgeving mobiel en rolgebonden toegankelijk. Gebruikers zien dus wat voor hen van belang is, maar worden niet overspoeld met informatie. 

Wat levert dat u op?

De kans om medewerkers effectiever aan te sturen door op wisselende omstandigheden in te spelen. Maar ook een substantiële besparing op bijvoorbeeld administratieve processen. Uw medewerkers hoeven immers geen ‘lijstjes’ meer op kantoor in te vullen, maar uploaden hun bevindingen direct naar het Key2Wocas-platform. Efficiënt. Klantvriendelijk. En goedkoper.