Centric connect.engage.succeed

Lean (zaakgericht) werken: wat speelt er?

Effectief samenwerken op alle organisatieniveaus. In lijn met de overkoepelende doelstellingen van de corporatie. En zo klantgericht mogelijk. Dat is een van de grootste ambities én uitdagingen waar corporaties anno nu mee te maken hebben. Dat die ambitie waargemaakt kan en moet worden, is duidelijk. Maar hoe? Ons antwoord: procesgeoriënteerd denken en werken.

Wat kunt/moet/wilt u ermee?

Door niet de verantwoordelijkheden van afdelingen of medewerkers leidend te maken, maar klantwensen centraal te stellen, wordt de slagvaardigheid vergroot en kan effectiever worden gestuurd op strategische doelstellingen. Dat klinkt wellicht abstract, maar door niet de weg die een document binnen de organisatie aflegt ‘heilig’ te verklaren, maar de daadwerkelijke output (het ‘resultaat’), ontstaat een win-win-win situatie. Namelijk een toename van de medewerkerbetrokkenheid, meer klanttevredenheid en een betere organisatorische performance.

Hoe kunnen we u daarbij faciliteren?

Lean (zaakgericht) werken is een procesgedreven werkmethodiek die in de gemeentelijke setting al jaren succesvol wordt toegepast. Als partner van ruim 400 gemeenten stond Centric mede aan de basis van de ontwikkeling en implementatie van deze methode. Die kennis en ervaring is vertaald naar Key2Wocas. Elke klantvraag kan tot case worden ‘gepromoveerd’, zodat uw medewerkers de juiste stappen in de meest effectieve volgorde doorlopen.

Wat levert dat u op?

Lean (zaakgericht) werken is een output-gedreven methodiek die medewerkers meer armslag gunt om werkzaamheden uit te voeren. Rigide regels maken plaats voor een menselijker benadering, waarbij iedereen die bij een ‘zaak’ betrokken is, dezelfde doelstelling heeft; het maximaliseren van de klanttevredenheid door de doorlooptijd te minimaliseren en het resultaat te optimaliseren. Efficiency, tevreden huurders en betrokken medewerkers zijn het resultaat.