Centric connect.engage.succeed

Ketenintegratie: wat speelt er?

Corporaties zijn sociale ondernemingen. Niet alleen vanwege de cruciale maatschappelijke rol die ze vervullen, maar ook vanwege het karakter van de activiteiten. Het beheren en verhuren van woningen vereist immers de inzet en betrokkenheid van een (fors) aantal ketenpartners. De vraag is alleen hoe de samenwerking met al die ketenpartners kan worden geoptimaliseerd.

Wat kunt/moet/wilt u ermee?

Wederzijds commitment is de motor van duurzame partnerships, maar soepele informatie-uitwisseling is de olie die de motor op toeren houdt. Investeringen in een samenhangende informatie-infrastructuur betalen zich eigenlijk altijd uit. Dat geldt zeker voor de samenwerking met partners – denk aan aannemers – die het woningonderhoud voor hun rekening nemen.

Hoe kunnen we u daarbij faciliteren?

Met Key2Wocas krijgt u maximaal zicht en grip op (onder andere) de status van orders die bij aannemers uitstaan. Omdat het platform ook de opdrachten en facturatiestroom in perfecte banen leidt, wordt een aanzienlijke besparing op ‘ouderwets handwerk’ en de daarmee gepaard gaande foutmarges geboekt. Een efficiëntere en veiligere manier van werken dus, die alle ketenpartners in real-time informeert.

Wat levert dat u op?

Een forse kostenbesparing, minder administratieve lasten en directe toegang tot essentiële sturingsinformatie. Overigens gelden die voordelen niet alleen voor u als corporatie, want ook de ketenpartners profiteren volop mee.