Centric connect.engage.succeed

IT Outsourcing: wat speelt er?

De strategische herijking – corporaties worden regisseur – roept de vraag op of niet-kerntaken extern belegd moeten worden. IT-gerelateerde activiteiten zijn een logische outsourcingkandidaat, waarbij gestuurd moet worden op kwaliteit, continuïteit en efficiencywinst.

Wat kunt/moet/wilt u ermee?

In zijn algemeenheid geldt dat IT outsourcing een impuls kan betekenen voor (kosten)efficiënt werken en de voorspelbaarheid. Plotselinge interne investeringen behoren immers tot het verleden. Bovendien worden verborgen kosten vaak ineens zichtbaar. Een kritische succesfactor is wel dat aan diverse randvoorwaarden – complexiteitsreductie, standaardisatie, schaalbaarheid – moet worden voldaan.

Hoe kunnen we u daarbij faciliteren?

Centric biedt een breed scala IT outsourcing solutions, variërend van een cloud-desktop tot hosting- en beheerdiensten. Maar ook het outsourcen van sterk gespecialiseerde onderdelen van de IT-portefeuille is een optie. Hoewel we graag in detail voor u onderzoeken of én hoe outsourcing een bijdrage levert aan de organisatieambities, zijn efficiencywinst, kostenbesparingen en betere (want gestandaardiseerde) informatie-uitwisseling met maatschappelijk stakeholders vrijwel altijd realiseerbaar.

Wat levert dat u op?

Als de juiste outsourcingkeuzes worden gemaakt, zijn aanzienlijke besparingen op het IT-budget mogelijk. Bovendien wordt een ‘single point of IT contact’ gerealiseerd. Een bijkomend voordeel is dat de corporatie direct profiteert van oplossingen die Centric ‘voor’ andere organisaties ontwikkelt. Denk bijvoorbeeld aan selfserviceplatformen en beveiligingstools.