Centric connect.engage.succeed

Fact based sturen: wat speelt er?

De bedrijfsvoering van corporaties ligt onder het politieke en publieke vergrootglas. De roep om transparantie ten aanzien van de maatschappelijke en financiële performance stijgt. Om die transparantie te waarborgen, is het essentieel dat bedrijfskritische informatie 24/7 beschikbaar is. Tegelijkertijd bestaat er vanuit intern perspectief behoefte aan betrouwbare, actuele sturingsinformatie ter ondersteuning van beleidsbeslissingen.

Wat kunt/moet/wilt u ermee?

Zowel de in- als de externe ‘informatiehonger’ zal moeten worden gestild. Dat IT daarin een sleutelrol kan en zal vervullen, is geen nieuws. Maar de omvang en impact van die rol is wel vele malen groter dan in het verleden. Gebruik van platformen en tooling die grote hoeveelheden data – big data – effectief kunnen doorgronden en ontsluiten, kunnen niet langer uitblijven.

Hoe kunnen we u daarbij faciliteren?

Key2Wocas is een toekomstbestendig platform dat u helpt om pareltjes van inzichten uit de big data-oceaan op te duiken. Uitgebreide operationele rapportages en verhelderende dashboards ondersteunen het interne besluitvormingsproces en maken de effecten van eerdere keuzes inzichtelijk, zodat het mogelijk is om snel en slagvaardig bij te sturen.

Wat levert dat u op?

De mogelijkheid om fact based beslissingen te nemen en de impact van die beslissingen continu en diepgaand te analyseren. Bovendien faciliteert Key2Wocas de ambitie van corporaties om de voorspelbaarheid te vergroten. Big data-inzichten hebben vaak namelijk een voorspellend karakter.