Centric connect.engage.succeed

Digitalisering: wat speelt er?

In vergelijking met sommige andere sectoren, kan de corporatiebranche nog een digitale inhaalslag maken. Dat biedt grote en directe kansen. Om huurders efficiënter te servicen, maar ook om interne processen te vereenvoudigen en inzichtelijker te maken. Bovendien kunnen veel processen volledig worden geautomatiseerd, wat medewerkers werk uit handen neemt.

Wat kunt/moet/wilt u ermee?

Inhaken. Want afwachten is geen optie. Niet alleen omdat u aan de verschuivende communicatiewensen van uw huurders wilt voldoen, maar ook omdat het automatiseren van documentstromen een substantieel efficiencyvoordeel oplevert en foutmarges reduceert. Hoe groot die voordelen zijn, is in andere sectoren bewezen. Nu is het aan corporaties om te profiteren!

Hoe kunnen we u daarbij faciliteren?

Key2Wocas biedt een scala aan digitaliseringskansen. Het vastleggen van data bij de bron via portalen en websites voor klanten en partners bijvoorbeeld. Of geautomatiseerde afhandeling van ‘zaken’ op basis van procesondersteuning. Denk ook aan het optimaliseren van externe communicatie via PDF, e-mail en social media of aan soepele gegevensuitwisseling met ketenpartners, eventueel conform VERA-standaarden. Key2Wocas heeft een robuust documentmanagementsysteem (DMS) onder de motorkap. Een DMS dat informatiestromen effectief stroomlijnt, ongeacht of het gaat om ongestructureerde informatie (denk aan individuele documenten) of om gegevensdragers in databases. Alle documenten worden snel gevonden én snel ontsloten. Intern of extern. Maximaal digitaal dus!

Wat levert dat u op?

Een directe en blijvende besparing op de kosten. Efficiëntere werkprocessen. En een stimulans voor de huurderstevredenheid. Als de juiste informatie (vrijwel) in real-time beschikbaar wordt gesteld, reduceert dat immers niet alleen de interne verwerkingstijd, maar stimuleert het ook de externe transparantie en klantvriendelijke uitstraling van de organisatie.