Centric connect.engage.succeed

Asset Management: wat speelt er?

Mede vanwege overheidsinitiatieven en maatschappelijke trends, moeten woningcorporaties ‘terug naar de kern’. Effectief sturen op maatschappelijk en financieel rendement dus, waarbij vastgoedmanagement vooral vanuit financieel perspectief een steeds belangrijkere rol krijgt.

Wat kunt/moet/wilt u ermee?

De roep om transparant en duurzaam financieel beleid zwelt aan. Tegelijkertijd wordt een steeds groter moreel appel gedaan op marktconform rendement en optimale risicobeheersing. Gedegen asset management kan corporaties niet alleen ondersteunen bij het formuleren van toekomstbestendig vastgoedbeleid, maar helpt ook een efficiënte vertaalslag naar de operatie te maken. En dat is een kans die geen enkele corporatie kan, mag en wil negeren.

Hoe kunnen we u daarbij faciliteren?

Binnen Key2Wocas kan de volledige vastgoedportefeuille worden vastgelegd én gemanaged. Dankzij de (unieke!) koppeling met de Basisadministratie Adressen en Gebouwen, worden eventuele discrepanties direct inzichtelijk. Bovendien faciliteert Key2Wocas rendementsanalyses dankzij koppelingen naar WALS en/of Reasult. Met Key2Wocas is het dus mogelijk weloverwogen beslissingen – sloop, renovatie of verkoop? – te maken ten aanzien van (deel)portefeuilles.

Wat levert dat u op?

Veel. Zicht en grip op uw bedrijfskritische assets bij de uitvoering bijvoorbeeld. Maar ook de unieke kans om het financiële en maatschappelijke rendement van uw inspanningen te duiden op basis van de prestaties van uw vastgoedportefeuille.