Centric connect.engage.succeed

Visie

Woningcorporaties worden uitgedaagd een oncomfortabele spagaat op de maatschappelijke twistermat uit te voeren. Het sociale rendement van de dienstverlening moet immers worden vergroot, maar dan wel tegen lagere kosten…
Woningcorporaties

Hoewel die spagaat de veranderspieren van corporaties flink oprekt, zijn er kansen om beide doelstellingen te bereiken. Hoe? Door de klant intensiever bij de organisatie te betrekken, de juiste niet-kerntaken te outsourcen, processen efficiënter in te richten en de performance van de organisatie samenhangend te optimaliseren.

Klantbetrokkenheid sleutel tot klanttevredenheid

Passieve ‘consumers’ zijn geëvolueerd naar actieve ‘prosumers’ die een bijdrage kunnen én willen leveren aan alle facetten van hun bestaan. Ook de meeste huurders willen proactief betrokken worden bij ‘hun’ huurwoning. Websites die huurders in staat stellen online administratieve wijzigingen door te voeren, reparatieverzoeken in te dienen en/of klachten te melden, stimuleren de huurdersbetrokkenheid en vergroten de huurderstevredenheid. En dat ook nog eens tegen lagere kosten.

Oscar-waardig ketenregisseur

Corporaties gaan terug naar de kern. Het verhuren van kwalitatief hoogwaardige woningen aan mensen die het écht nodig hebben, tegen een scherpe prijs. Een van de gevolgen is dat niet-kernactiviteiten worden afgestoten of geoutsourcet. Niet alles zelf organiseren, maar regisseren dus. Dat vereist andere kennis en competenties, maar ook de juiste tools om het ketenspeelveld samenhangend te overzien en effectief te ‘besturen’. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, kan de corporatie zich ontpoppen tot Oscar-waardig ketenregisseur.

IT aanjager van efficiency

Er wordt wel eens beweerd dat IT tot nu toe vooral administratieve en financiële processen heeft vereenvoudigd. Hoewel die bewering te kort door de bocht is, is het wel een feit dat veel IT-oplossingen vooral eenvoudige processen hebben geautomatiseerd. De nieuwe generatie IT-platformen maakt het echter mogelijk om complexe procesomgevingen integraal te overzien en schaalbaar te optimaliseren. Zonder ‘duur’ maatwerk, want best practices uit andere sectoren zijn door te vertalen naar de dagelijkse corporatiepraktijk.

Heldere vergezichten

Als betere kwaliteit dienstverlening tegen lagere kosten de gedroomde stip op de horizon is, is IT de schilder die deze stip visualiseert. Dashboards en big data analytics stellen corporaties in staat om effectief te sturen op een maximaal maatschappelijk en financieel rendement. Op strategisch, tactisch én operationeel niveau. Daarbij geldt dat alle informatie die binnen de organisatie beschikbaar is, met evenveel gemak in- als extern kan worden ontsloten.

Klanttevredenheid sleutel tot stakeholdertevredenheid

Een regisserende corporatie die huurders proactief bij de dienstverlening betrekt, lean en zaakgericht opereert, processen samenhangend inricht en waarborgt dat de financiële en maatschappelijke output inzichtelijk én voorspelbaar is, is een corporatie die effectief stuurt op klanttevredenheid. En maximale klanttevredenheid is nog altijd de sleutel naar het hart van de overige stakeholders.