Centric connect.engage.succeed

Eenvoudig

Een belangrijke focus in WocasOnline zijn overzicht en eenvoud. Via een centraal zoekscherm hebben medewerkers direct en snel toegang tot de gegevens van huurders of vastgoedobjecten in drie overzichtelijke kaarten: een klantenkaart toont alle informatie over een huurder en de eenheids- en complexkaart toont alle relevante informatie over het bezit.

Informatie wordt zo efficiënt en transparant mogelijk getoond in infosheets met detailinformatie van de subdomeinen. Waar dit kan en ook nuttig is, worden de gegevens grafisch getoond voor een snel overzicht.

WocasOnline infosheets

Informatie vastleggen is ook zeer eenvoudig en overzichtelijk. Zogenoemde wizards begeleiden medewerkers hierbij, variërend van een simpel venster om de contactgegevens te wijzigen tot het in een aantal (simpele) stappen vastleggen van een nieuwe huurovereenkomst of het opzeggen van een bestaand contract.

WocasOnline wizard