Centric connect.engage.succeed

Key2Wocas: het ERP systeem voor woningcorporaties

De kern van de oplossing Key2Wocas is een krachtige motor die uit een Oracle-database en een flexibele Microsoft-ontwikkelomgeving bestaat. U legt de data eenmalig vast in Key2Wocas.

Procesondersteuning maakt workflows mogelijk. U kunt in Key2Wocas ook zaakgericht werken, bijvoorbeeld ter ondersteuning van het mutatieproces, het aanvragen van Wmo-voorzieningen of voor het inrichten van een klachtenprocedure.

Wat maakt Key2Wocas uniek? Dat kunnen we het beste uitleggen aan de hand van onderstaande figuur:

Key2Wocas

Optioneel bieden we uw medewerkers een koppeling met de telefooncentrale (CTI-koppeling): herkent binnenkomende telefoontjes op basis van het telefoonnummer en toont de klant direct in het scherm.

Key2Wocas heeft ook een frontoffice-applicatie waar corporatiemedewerkers de wijk mee in kunnen: WocasOnline.