Centric connect.engage.succeed

Datagedreven organisatie hype of trend?

Geschreven door Wijnand de Reeder - 10 september 2018

Wijnand de Reeder
Het belang van het vastleggen en delen van data binnen de supply chain zal niemand zijn ontgaan en dit wordt al op grote schaal gedaan. Toch zou dit in heel veel gevallen nog veel meer en beter kunnen. Vooral als we het hebben over het delen van informatie door de dienstverlener met de klant (tracking en tracing). Een term die minder bekend is en die je steeds vaker hoort is data driven oftewel datagedreven. Binnen organisaties is ontzettend veel data voorhanden uit heel veel verschillende bronnen, maar vaak wordt er weinig tot niets met deze data gedaan.

Het is duidelijk dat binnen organisaties op verschillende niveaus veel meer en betere beslissingen kunnen worden genomen wanneer dit wordt onderbouwd met juiste data. Dit is wel gemakkelijker gezegd dan gedaan, want waar begint u? Laten we bij het begin beginnen, waar hebben we het nu eigenlijk over?

Datagedreven

Met datagedreven wordt bedoeld dat er sturing wordt gegeven op basis van onbewerkte data. Deze data is vaak al in de organisatie aanwezig en vooral handig voor intern gebruik. Waar veel bedrijven nu beslissingen nemen op basis van het onderbuikgevoel is het natuurlijk veel verstandiger om keuzes te onderbouwen met data. Vaak zijn we ons er niet van bewust dat bepaalde data voorhanden zijn. Houd hierbij wel rekening met de AVG, die veel impact heeft op hoe u data mag verzamelen, beheren of gebruiken. Ga dus na wat de AVG-wetgeving voor jouw organisatie betekent.

Relevante vragen

Om een datagedreven organisatie te worden, is het van belang om voorgedefinieerde KPI’s te combineren met voor uw organisatie relevante vragen. Feitelijk gaat u vragen stellen over harde cijfers zoals omzet en ziekteverzuim. Als we bijvoorbeeld kijken naar het ziekteverzuim, hoe verhoudt die zich tot de werkdruk, de pieken of de seizoenen? Of hoeveel en welke acties moet de verkoopafdeling uitvoeren voordat de order wordt gescoord? Een vraag die hierop kan volgen is, waar in het verkoopproces wordt de order gemist? Ook met het oog op marketing en communicatie is er een schat aan data te verzamelen om voordeel uit te halen. Bekijk de orderintake eens in combinatie met uitgevoerde campagnes of bijdragen via social media.

Heel veel rapportages die nu voorhanden zijn, zijn vaak statisch. Het zegt wel iets over het bereik van een mailing, of deze geopend en gelezen is, maar het zegt niets over wat het oplevert. Het voordeel van een datagedreven organisatie is dat u heel specifiek problemen inzichtelijk kunt maken met de juiste onderbouwing. Dit stelt organisaties in staat om maatregelen te nemen, door trainingen te geven of door andere keuzes te maken.

Begin klein

In de logistieke sector zijn er steeds meer bedrijven die er voor kiezen om de stap te zetten richting een datagedreven organisatie. Op zich is het wel handig om hier structuur in aan te brengen en data onder te verdelen in bijvoorbeeld operationeel, financieel, commercie en HR. Begin klein, houd het overzichtelijk en trek niet te snel conclusies. Het kan zijn dat bepaalde uitkomsten onderbouwd worden met verkeerde interpretaties. Bekijk zaken op de korte termijn en zet dit af ten opzichte van de lange termijn. Waar zitten per jaar de verschillen, hoe was de economische situatie, welke weersinvloeden enzovoorts hebben mogelijk invloed gehad?

Energiezuinig

Ook voor rapportages voor verladers worden data steeds belangrijker. Opdrachtgevers verwachten van hun logistiek dienstverleners steeds vaker dat zij werken met het meest energiezuinige materieel en een CO2-norm. Op dit moment is dit eigenlijk alleen te doen in het geval van dedicated dienstverlening. In alle overige gevallen is dit niet goed te bepalen zonder het risico uw hand te overspelen. Natuurlijk is het mogelijk om op basis van een emissie, afstand en laadeenheid de CO2-uitstoot te bepalen. De uitdaging is om deze te verdelen over de zendingen in het voertuig. Hoe om te gaan met aan- en afrijdkilometers en mag u een verdeling maken over de hele rit of kijkt u hoeveel kilometer een product fysiek in het voertuig is vervoerd? Dit laatste zou betekenen dat iets wat als eerste is geladen en laatste wordt gelost het meest vervuilend zou zijn. Terwijl als de rit zou worden omgedraaid en dezelfde afstand wordt afgelegd, precies het omgekeerde het geval zou zijn.

Het probleem is dat er geen eenduidige manier is om de CO-2 uitstoot te bepalen en dat bedrijven zelf aan de slag gaan met berekeningen en onderbouwingen. Voor de verlader is dit appels met peren vergelijken. Om dit op te lossen, is het noodzakelijk dat dit soort definities worden gestandaardiseerd, het liefst in Europees verband of groter. Een oplossing kan natuurlijk ook zijn dat logistiek dienstverleners alleen verantwoordelijk worden gemaakt voor het aanleveren van de data en dat opdrachtgevers zelf de rapportages gaan maken. Het bezwaar is dan dat het concurrentiegevoelige data betreft.

U kunt zelf natuurlijk al wel aan de slag gaan met data en de rapportages  gebruiken om het gesprek met uw klanten aan te gaan, mits u de juiste onderbouwing erbij geeft. Er is zoveel meer mogelijk en voor dit moment is de term ‘datagedreven organisatie’ eigenlijk meer een hype dan een trend, waarbij de scheidslijn tussen hype en trend wel steeds dunner wordt. Dit omdat de bewustwording er zeker is maar dat het vaak lastig is om hiermee te starten. Vandaar het advies, begin klein en houd het vooral overzichtelijk, dan komt het altijd goed.

Wijnand de Reeder is als accountmanager van Centric verantwoordelijk voor de verkoop van IT-oplossingen voor logistiek dienstverleners. Met zijn jarenlange ervaring in de sector en zijn oplossingsgerichte instelling is hij uitstekend in staat om te adviseren op het gebied van IT- en verandermanagement.

     
Schrijf een reactie
  • Captcha image
  • Verzenden