Centric connect.engage.succeed

Gebruikersvereniging Centric

De Gebruikersvereniging Centric (GV Centric) is een onafhankelijke, betrokken klantorganisatie die gericht is op de continuïteit en kwaliteit van de producten en dienstverlening van Centric aan haar klanten.


Missie

De Gebruikersvereniging Centric bevordert de onderlinge kennisuitwisseling, visievorming en samenwerking tussen IT professionals en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen die klant zijn bij Centric. Wij behartigen de gezamenlijke belangen van onze leden naar Centric en naar landelijke netwerken.

In een groot aantal productoverleggen – onder de vlag van de GV Centric nu een kleine honderdtwintig – zoeken Centric en de GV Centric afstemming met klanten van de verschillende producten. De GV Centric ziet dat de inzet van de leden en anderen belangrijk is en bijdraagt aan de kwaliteit van de producten en diensten van Centric. Daarbij richt zij zich op strategische visies, tactische afspraken en operationele ervaringen tussen Centric en haar klanten.

Samenwerking

De GV Centric ervaart deze samenwerking ook in de keten in de afstemming met onder andere KING, VNG, VIAG, IMG, Waarderingskamer, Belastingdienst en Kadaster. Met die gesprekspartners is een wederzijdse samenwerking ontstaan op basis van onafhankelijkheid, betrokkenheid en het uitgebreide netwerk.

De komende jaren blijft de Gebruikersvereniging Centric zich inzetten om deze positie te behouden en te versterken. Dat is primair voor de leden van de GV Centric maar heeft uiteraard een positief effect voor alle klanten van Centric.

Strategische Conferentie

Hoe werken gemeenten toe naar de i-overheid? Tijdens de Strategische Conferentie van de Gebruikersvereniging Centric spraken burgemeesters, gemeentesecretarissen, hoofden publieksdiensten, I&A-coördinatoren en vertegenwoordigers van Centric met elkaar over de toekomst van gemeentelijke dienstverlening.

To watch this video you’ll need to accept marketing cookies.


 


Speerpunten

Voor de komende tijd hebben het bestuur van de GV Centric en de directie van Centric de volgende strategische en tactische speerpunten vastgesteld:

 • Common Ground
 • Digitalisering dienstverlening 
 • Beveiliging, privacy
 • Samenwerking
 • Standaardisatie en interoperabiliteit
 • Zaakgericht werken
 • Cloud 
 • Vrijgavebeleid
 • Transparantie onderhoudskosten Centric
 • Ondersteuning van samenwerkingsverbanden
 • Beschikbaarheid 7x24 uur
 • Business Process Outsourcing