Centric connect.engage.succeed

MELODIES 3.0 VERBINDT

Het leggen van verbindingen is in ons werk en in het dagelijks leven van groot belang. Door te verbinden, breiden we onze relaties uit, delen we kennis, drijven we handel en organiseren we de samenleving. Het leggen van verbindingen is ook voor de overheid van groot belang. 

De belangrijkste onderwerpen uit deze visie zijn: 

Nieuwe en betere verbindingen

Nieuwe verbindingen vormen uiteindelijk de sleutel tot het succes van het overheidsoptreden. En dat is precies waarop Centric Melodies 3.0 de nadruk legt. Lees verder >>

Informatiesamenleving

Het leggen van verbindingen vraagt om afspraken over de vorm en inhoud. Zoals bijvoorbeeld de Gemeentelijke Referentie Architectuur waarop wij ons baseren. Lees verder >>

De architectuur

Met Melodies 3.0 introduceren we een nieuwe bedrijfsarchitectuur. Een model dat de gewenste verbindingen weergeeft, gericht op de nieuwe ambities van de overheid. Lees verder >>

De roadmap

De roadmap van Centric Melodies 3.0 is geen kaart met een vaste uitgestippelde route. De verschillende onderwerpen geven aan waar de aandacht op gericht moet zijn om de ambities te realiseren. Lees verder >>

Het budgetteringsmodel

Naast de Centric Melodies architectuur en roadmap, is er een innovatief onderhoudsmodel dat inspeelt op uw budgetproblematiek: Melodies Software Assurance. Lees verder >>