Centric connect.engage.succeed

Onderzoeksresultaten OverheidinNederland.nl | uitgebreide reactie Centric

Graag wijzen wij u op de maandagmiddag 19 oktober door toponderzoek.nl gepubliceerde uitkomsten (pdf) van de enquête die is uitgevoerd door onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl in opdracht van NRC Handelsblad en Reporter Radio.

Voor een volledig beeld geven ook wij graag aanvullende achtergrondinformatie. Centric is woensdag 14 oktober aan het einde van de dag door de journalisten gevraagd te reageren op vragen naar aanleiding van de uitkomsten van hun onderzoek. Wij betreuren het dat wij als leverancier in zo´n laat stadium benaderd zijn voor een reactie op een onderwerp dat zo belangrijk is voor ons en onze klanten. In de korte beschikbare tijd hebben we geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te schetsen en aan te geven welke stappen volgens ons van belang zijn om ICT-kosten te verlagen, informatie eenvoudiger uit te wisselen en de klanttevredenheid te vergroten.

In onze uitgebreide reactie die wij de journalisten donderdag hebben toegestuurd, gaan wij onder meer in op de samenstelling van de leveranciersmarkt, onze visie op open standaarden, onze online beschikbare koppelinformatie en de bevindingen uit het meest recente klanttevredenheidsonderzoek van de Gebruikersvereniging Centric.

Wij waarderen het dat de journalisten zijn ingegaan op onze uitnodiging om vrijdag langs te komen. Zij hebben de achtergrond van het onderzoek toegelicht en Centric heeft hierop gereageerd. Een verkorte versie van onze reactie is zaterdag gepubliceerd bij het artikel in NRC Handelsblad. Op onze website hebben we daarna een samenvatting van onze reactie geplaatst.