Centric connect.engage.succeed

Zorg op maat: Wmo 2015

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) omvat al die activiteiten die het mogelijk maken om als burger te participeren in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en met behulp van mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, collectieve voorzieningen, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp.

In de wet is een aantal uitgangspunten vastgelegd, bijvoorbeeld dat iedereen in zijn of haar gemeente bij één loket terecht kan met vragen over ondersteuning op het terrein van wonen, zorg en welzijn. In de Suite4Zorg wordt dit ondersteund door Key2Zorgloket, ons zorgloket.

Om de klantvraag zo precies mogelijk in kaart brengen is er de module Het Gesprek. Gegevens vastleggen en processen naar eigen inzicht inrichten kan met flexibele configuratiemogelijkheden van Key2Wmo. En voor het vastleggen van de toegang tot collectieve en algemene voorzieningen is Key2Stadspas inzetbaar.

Kortom, met de Suite4Zorg, die geheel in lijn met De Kanteling is opgezet, heeft u alle middelen in handen voor een optimale uitvoering van de Wmo.