Centric connect.engage.succeed

Alle tools voor de juiste ondersteuning bij werk en inkomen

Ondersteuning bij werk en inkomen is een van de belangrijkste regelingen die gemeenten bieden aan hun inwoners. Ondanks de toegenomen aandacht voor instroombeperking en uitstroombevordering blijft uitkeringsverstrekking een primaire gemeentelijke taak. Hetzelfde geldt voor begeleiding naar werk.

De oplossingen in de Suite4Werk en Inkomen ondersteunen de processen rond Participatiewet, inkomensondersteuning en doelverstrekkingen voor alle wettelijke regelingen en gemeentelijk beleid.

Met de Suite4Werk en Inkomen heeft u het juiste gereedschap in handen om zowel de inkomensverstrekking, de controlerende functie, de verantwoording en een adequaat handhavingsbeleid op een juiste en geïntegreerde wijze uit te voeren.

Meedoen is het motto

Ook het begeleiden van cliënten naar werk is een gemeentelijke kerntaak. De suite biedt daarom ondersteuning bij de primaire en secundaire processen van casemanagement. Een helder klantbeeld en uitgebreide ondersteuning bij contract- en trajectbeheer binnen uw organisatie stelt casemanagers in staat passende trajecten aan te bieden.