Centric connect.engage.succeed

TalentMatch: benut kansen op de arbeidsmarkt

Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen. Dit biedt kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. Met de Intentieverklaring Perspectief op Werk doen gemeenten, werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland), UWV, MBO Raad, OCW en SZW een oproep aan de arbeidsmarktregio’s om de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten. De partijen gaan samen een extra impuls geven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden.

Perspectief op Werk moet een impuls geven aan het matchen van vraag en aanbod in uw arbeidsmarktregio. De module TalentMatch binnen de Suite4Werk en Inkomen maakt matchen makkelijk en zet deze impuls extra kracht bij. TalentMatch is geïntegreerd in Key2Participatie. De tool leidt werkzoekenden direct naar passende vacatures en verbindt werkgevers met geschikte kandidaten.

Professionals:

  • beschikken over één centrale plek waar vraag en aanbod direct matchen
  • activeren eenvoudig (toekomstig) werkfitte klanten via TalentMatch
  • hebben inzicht in alle regionale en lokale vacatures
  • geven kandidaten de eigen regie over hun loopbaan
  • kunnen sollicitaties en gepubliceerde e-Portfolios monitoren
  • hebben inzicht in de talenten en competenties van kandidaten
  • hebben direct zicht op gerealiseerde matches