Centric connect.engage.succeed

Suite4Sociale Regie: integrale toegang en sociale wijkteams

Het gezin en de zelfredzame burger staan in het sociaal domein voorop. Samen met ketenpartners organiseren gemeenten integrale toegang tot de juiste ondersteuning via wijk-, jeugd- of gebiedsteams. De Suite4Sociale Regie combineert informatie uit verschillende bronnen tot een totaaloverzicht van de klantsituatie, zodat professionals in staat zijn de hulp te bieden die nodig is.

Sociale regieBij enkelvoudige zaken past een efficiënte afhandeling, zodat de aandacht vooral kan uitgaan naar de situaties die daarom vragen. In complexe of meervoudige situaties zoekt de gemeente samen met alle betrokken partijen naar een passend en geïntegreerd aanbod.

Compleet klantbeeld

Deze nieuwe werkwijze heeft gevolgen voor de informatievoorziening voor beleidsmakers, burgers en professionals. De Suite4Sociale Regie ondersteunt gemeenten bij het verbinden van de decentralisaties. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is het combineren van bestaande oplossingen. Zo ontstaat een compleet beeld dat dient als basis voor de juiste beslissing.

Inwoners doen mee via het burgerportaal

Burgers stimuleren in hun eigen mogelijkheden en ondersteuning bieden waar dat nodig is? Met onze eDiensten biedt u inwoners snel en eenvoudig toegang tot persoonlijke informatie. Burgers kunnen er ook zelf specificaties opvragen en dat betekent flink minder administratie voor de gemeente. Gebruiksvriendelijkheid staat bij selfservice natuurlijk voorop, daarom is het burgerportaal ontwikkeld in samenwerking met gemeenten én burgers.

Download productinformatie over de Suite4Sociale Regie

Lees alles over de mogelijkheden van de Suite4Sociale Regie voor uw organisatie. Download nu de productinformatie of neem contact op via de contactgegevens hiernaast.