Centric connect.engage.succeed

Onderwijs

Procesgestuurd werken heeft binnen het onderwijs een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Zo is het taakveld van leerplichtambtenaren, consulenten en trajectbegeleiders verschoven van registreren naar het daadwerkelijk ondersteunen van jongeren. Het devies: zo min mogelijk administratieve handelingen, en als het toch moet, dan zo efficiënt mogelijk. De Suite4Onderwijs is hier volledig op ingericht.

De  Suite4Onderwijs ondersteunt de processen die nodig zijn om de uitvoering van de Leerplichtwet, de wet RMC en de verordening Vervoer op de juiste wijze te ondersteunen en vorm te geven. Hiervoor geeft de Suite4Onderwijs u eenvoudig en systematisch inzicht in de schoolloopbaan van jongeren. Vanaf het moment dat zij de voorschoolse opvang bezoeken, tot het moment waarop zij voldaan hebben aan de Kwalificatieplicht.

De Suite4Onderwijs omvat het volgende product:

Key2Jongerenmonitor

Key2Jongerenmonitor is dé procesgestuurde applicatie voor de registratie en het volgen van jongeren in het kader van de Leerplicht, Vervoer en RMC.

Key2Jongerenmonitor maakt het mogelijk de administratieve afhandeling van zaken omtrent jongeren te koppelen aan uw bestaande processen en werkinstructies. U wordt dus door uw eigen processen gestuurd en door Key2Jongerenmonitor geleid.

Key2Jongerenmonitor biedt u de mogelijkheid een digitaal dossier op te bouwen van een jongere. Ook bent u in staat alle verzuimgegevens en in- en uitschrijfgegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van een jongere geautomatiseerd over te nemen. Daarnaast kunt u alle relevante gegevens omtrent het voortijdig schoolverlaten (VSV) vastleggen, al dan niet op basis van de aangeleverde gegevens van de DUO.