Centric connect.engage.succeed

Jeugdhulp op lokaal niveau

De nieuwe Jeugdwet maakt gemeenten financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Daarnaast gaan de bezuinigingsmaatregelen binnen de jeugdzorg niet aan gemeenten voorbij. Dit maakt het efficiënt vastleggen van processen en gegevens noodzakelijk. De Suite4Jeugdzorg biedt hiervoor ondersteuning bij het uitvoeren van de jeugdzorgtaken.

De Suite4Jeugdzorg bevat de volgende onderdelen:

  • processturing van intake tot nazorg
  • de administratie van jeugdzorg
  • het vastleggen van contracten met zorginstellingen
  • de financiële afhandeling met deze instellingen
  • budgetbewaking en verantwoordingsondersteuning
  • ondersteuning van landelijke standaarden, zoals de aansluiting op de Collectieve Routeervoorziening (CORV)
  • ondersteuning van het landelijke iJw-berichtenverkeer voor de jeugdzorg

Bij samenwerking in de keten en het ophalen van al geregistreerde informatie, sluit de Suite4Jeugdzorg naadloos aan op de Suite4Sociale Regie en de Suites voor Werk en Inkomen, Zorg en Onderwijs.