Centric connect.engage.succeed

Diagnose: excellente diagnose van het klantenbestand

Om werkzoekenden zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen of sociaal te activeren, is inzicht in hun situatie nodig. Een diagnose van het klantenbestand helpt om ze in te delen in profielen, een plek te geven op de participatieladder volgens de treden die gemeenten hanteren en een doelgericht trajectadvies te geven wat snel leidt tot participatie of werk. Dit geeft meer houvast in de regie over klanten en uiteindelijk matching van klanten op vacatures.

SZeebra, ontwikkeld door onze businesspartner Matchcare, voorziet in de behoefte aan deze diagnose. Het platform ondersteunt professionals die zich bezighouden met het diagnosticeren en begeleiden van klanten naar werk of sociale activering. De focus ligt op participatie in de samenleving, inzet op eigen kracht en grip op de kosten.

Voordelen

  • Het juiste besluit op klant- en bestandsniveau: op basis van een up-to-date bestand stelt het klantmanagers in staat om op uniforme wijze het profiel van de klant in beeld te brengen en te houden
  • Kostenbesparing: door in te zetten op het juiste vervolgtraject, gericht op participatie of werk, binnen het kortst mogelijke tijdsbestek
  • De meest effectieve interventie om klanten te begeleiden en te bemiddelen: door professionals optimaal te ondersteunen bij het stellen van de diagnose