Centric connect.engage.succeed

Sociaal Domein

Gemeenten hebben de taak om het sociale stelsel de komende jaren op lokaal niveau te hervormen tot een samenhangend ondersteuningsaanbod op het gebied van onderwijs, werk, inkomen, zorg en jeugdzorg. Verbinding, sociale innovatie en regievoering zijn daarbij sleutelwoorden. Centric ondersteunt deze hervormingen met een geïntegreerd aanbod aan oplossingen gericht op de primaire bedrijfsprocessen: