Centric connect.engage.succeed

Key2Beperkingen: de oplossing voor een volledige ondersteuning WKPB

U moet een beperkingenadministratie voeren om informatie te verstrekken over beperkingen op onroerende zaken. Deze plicht is ondergebracht in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). Het verwerken van beperkingen op het moment dat er een perceelwijziging wordt aangeleverd, is een complexe taak binnen de beperkingenadministratie.

Key2Beperkingen is de totaaloplossing voor publiekrechtelijke beperkingen. Het systeem ontzorgt u volledig voor wat betreft alle registraties die u voert voor de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.

Voorbeelden van publieksrechtelijke beperkingen zijn:

  • een aanwijzing tot rijksmonument of gemeentemonument
  • een aanschrijving tot het treffen van voorzieningen
  • het aanbrengen van verbeteringen of bouwkundige ingrepen aan een woning
  • voorschriften in een bestemmingsplan of een onbewoonbaarverklaring
  • voorschriften in het kader van milieubeheer of veiligheidsbeleid

Koppeling met WKPB

Key2Beperkingen heeft een geautomatiseerde koppeling met de landelijke voorziening WKPB. Zo houdt u de landelijke voorziening zonder extra inspanningen up-to-date. Zodra een perceel wijzigt, past Key2Beperkingen de beperking op dat perceel aan. U voegt beperkingen gemakkelijk toe vanuit monumenten, bodemregistratie en andere thema’s.

Oplossing WKPB gekoppeld aan basisregistraties

Met Key2Beperkingen sluit u aan op de basisregistraties personen, adressen en percelen. Zo houdt u overzicht over de hele keten. De grafische module, een vast onderdeel van Key2Beperkingen, ondersteunt u hierbij.

Key2Beperkingen is onderdeel van Suite4Omgevingsdiensten van Centric. Meer informatie over de totaaloplossing voor ruimtelijke ordening.