Centric connect.engage.succeed

GISVG-Vergunningen

GISVG-Vergunningen is de oplossing voor het geïntegreerd afhandelen van al uw vergunning aanvragen waaronder de Wabo, het beheren van uw milieu-inrichtingen en het registreren van meldingen en klachten. GISVG Verguningen sluit aan op uw gemeentelijke basisadministraties en kan via een midoffice of de zogenaamde OLO-gateway koppelen met het Omgevingsloket Online voor het automatisch inlezen van vergunningaanvragen.

GISVG-Vergunningen is een complete modulaire applicatie voor de ondersteuning van de afdelingen Bouw en woningtoezicht en Milieu.
In de vergunningenmodule wordt elke  processtap aan een verantwoordelijke medewerken toegewezen. GISVG  Vergunningen levert standaard (Wabo)  aanvraagprocedures die elke organisatie eenvoudig zelf kan aanpassen naar de eigen werkwijze.  De vergunningaanvragen maakt u verder inzichtelijk doormiddel van een eigen werkvoorraad per medewerker, afdeling of functie. Vanzelfsprekend kunt u vanuit de aanvraag brieven versturen, overzichten genereren, adviezen uitzetten en alle andere noodzakelijke handelingen verrichten voor een succesvolle afhandeling.  Via een koppeling naar uw financiële systeem kunt u ook de verschuldigde leges direct factureren.

De module Milieu is volledig geïntegreerd met de aanvraag en vergunningenmodule. Hier beheert u uw Inrichtingenbestand. De module registreert onder andere de veehouderijgegevens, de diverse  milieu-activiteiten  en de opslagengegevens. Via een signaleringssysteem wordt de medewerker attent gemaakt op de openstaande geplande of achterstallige controles.
Via de onlangs vernieuwde klachtenmodule  kunt u tevens milieu- en bouwgerelateerde klachten en meldingen registreren en afhandelen.
Kortom met GISVG Vergunningen bent u in een keer klaar voor de Wabo en alle gerelateerde zaken.