Centric connect.engage.succeed

Koppelingen met derden

Centric stelt informatie over alle relevante koppelingen van Centric-applicaties met applicaties van derden op één plaats beschikbaar voor klanten en ketenpartners.

Met deze informatie kunnen andere leveranciers koppelingen ontwikkelen of inrichten en hun software laten aansluiten op die van Centric. Hieronder vindt u de documentatie per aandachtsgebied uit het Productbeleidboek.

  • Dienstverlening
  • Belastingen
  • Sociaal Domein
  • Informatiebeleid
  • Bedrijfsvoering
  • Ruimtelijke omgeving
  • Openbare Orde en Veiligheid