Centric connect.engage.succeed

Key2Informatie

Key2Informatie ontsluit de basisgegevens uit de basisregistraties adressen, gebouwen, personen, bedrijven, percelen, inclusief de geometrie. Daarnaast raadpleegt u met Key2Informatie de documenten uit uw DMS en de zaken uit uw zakenmagazijn. U kunt alle gegevens afzonderlijk raadplegen, maar ook in samenhang.

U hebt voor het uitvoeren van uw werk gegevens van verschillende aard nodig. Dat kunnen basisgegevens zijn, zoals persoons-, adres- en bedrijfsgegevens. Maar ook document- of zaakgegevens. Of kaartmateriaal. Vaak is het niet afdoende om deze gegevens afzonderlijk te raadplegen, maar is het de samenhang van gegevens die u van de juiste informatie voorziet.

Met Key2Informatie vindt u alle informatie die u nodig hebt op één plek. Betrouwbare en hoogwaardige informatie!

Met Key2Informatie geeft u invulling aan het ontsluiten van basisgegevens, in de meest brede zin van het woord, conform de GEMMA. En juist daarin schuilt de kracht van Key2Informatie: met de applicatie hebt u alle gegevens die voor uw bedrijfsvoering essentieel zijn bij de hand en is de onderlinge afhankelijkheid direct inzichtelijk.