Centric connect.engage.succeed

Shared Service Centers

De inzet van slechts één database is zowel technisch als procesmatig eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Hierdoor zijn de beheerkosten beperkt. Voor rapportages met gemengde informatie uit databases naast onze financiële database wordt Cognos ingezet.

Steeds meer organisaties werken (op onderdelen) samen. Deze gemeenschappelijke regelingen, vaak Shared Service Centers genoemd, vragen extra flexibiliteit en functionaliteit.

Suite4Middelen levert deze flexibiliteit en functionaliteit met Key2Financiën:

  • algemene bestanden bedrijfsgebonden maken
  • vergroten van de getallen waarmee gewerkt kan worden
  • consolidatie en rekening-courant
  • uitsplitsing per deelnemer
  • workflows over bedrijven heen
  • rapportages over bedrijven heen