Centric connect.engage.succeed

Financieel management en projectbeheersing

Key2Financiën is het Centric-informatiesysteem voor financieel management en projectbeheersing. Via een Portal wordt alle informatie en workflow centraal, geautoriseerd en gebruiksvriendelijk beschikbaar gesteld. Key2Financiën bevat een complete basis van Activa tot aan E-facturering via Simplerinvoicing. Informatie & Rapportages vinden plaats opstrategisch, tactisch en operationeel niveau, ondersteund door integratie en koppelingen met een DMS- en Zaaksysteem.

Onze oplossing naar optimale sturing omvat:

  • Continuïteit verzekerd Doordat wij zelf eigenaar en maker van de software zijn, spelen wij als leverancier direct in op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, zoals zaakgericht werken, een klantcontactcentrum en E-factureren via Simplerinvoicing. Via werkgroepen betrekken wij onze klanten bij nieuwe ontwikkelingen. Continuïteit van de financieel-administratieve processen is zo – ook bij snelle veranderingen – verzekerd.
  • Beperkte beheerkosten De inzet van slechts één database is zowel technisch als procesmatig eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De beheerkosten zijn hierdoor beperkt. Voor rapportages met gemengde informatie uit databases naast onze financiële database, wordt Cognos ingezet. Lees meer over Shared Service Centers.
  • Snelle doorlooptijd Door het gebruik van gemeentelijke standaardprocessen in onze software is de doorlooptijd van de implementatie beperkt. De standaardprocessen resulteren in een gebruiksvriendelijk systeem waardoor de budgethouders in staat zijn om bijna direct – als het ware plug & play – via een eigen portal hun werkvoorraad af te handelen. Lees meer over de module Inkoop.
  • Eenvoudig en flexibel Ons financieel systeem ontsluit gegevens via informatiepiramides (tot 10 aggregatieniveaus). Hierdoor hoeft een gebruiker per boeking slechts een gering aantal dimensies in te voeren. Dit komt de eenvoud, het gebruiksgemak en vooral de flexibiliteit en aanpasbaarheid ten goede.
  • Wetswijzigingen verwerken Wijzigingen in wet- en regelgeving pakken we vroegtijdig op via periodieke overleggen met CBS, Logius en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en verwerken we in de software zonder dat u daar zelf extra in hoeft te investeren.