Centric connect.engage.succeed

Financiën

Snel en alert reageren op veranderende economische en maatschappelijke ontwikkelingen? Optimale financiële sturing van uw organisatie is daarvoor onontbeerlijk. Met de financiële oplossingen van Centric heeft u de juiste instrumenten in handen om uw processen te ondersteunen.

Onze oplossingen zijn ontwikkeld voor gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsverbanden (Shared Service Centers) en afvalnutsbedrijven.

Uw planning en controlcyclus stroomlijnen

Ieder jaar doorloopt u als gemeente de planning en controlcyclus van begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages. Een goede inrichting van de bijbehorende processen verhoogt de kwaliteit en bespaart u veel tijd en kosten. Optimaliseer daarom uw planning en controlcyclus (P&C-cyclus) met de workflow van Cognos Disclosure Management. Zo voldoet u gemakkelijk aan het vernieuwde Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Lees alles over Cognos Disclosure Management.

Suite4Middelen

Naast nieuwe innovatieve oplossingen zoals E-factureren via Simplerinvoicing of de Digipoort, een koppeling met een zaaksysteem en E-Formulieren, omvat Suite4Middelen ook het volledige palet aan financiële processen zoals subsidieverstrekking, speciale workflow voor de budgethouders, inkoop en digitalisering van facturen en nota’s.

Suite4Middelen is gebaseerd op de gemeentelijke modelarchitectuur GEMMA en voldoet aan wettelijke eisen (BBV, Iv3, BTW) en landelijke standaard uitwisselingsformaten (KING-standaarden).

Suite4Middelen bestaat uit de volgende oplossingen:

  • Key2Financiën: het informatiesysteem voor financieel management en projectbeheersing
  • Key2Subsidies: het informatiesysteem voor uw medewerkers, management en bestuur om subsidies te verstrekken en te beheersen.