Centric connect.engage.succeed

Oplossingen voor de lokale overheid

De overheid is in beweging. Een dienstbare overheid staat immers hoog in het vaandel van de landelijke politiek. Het devies wordt eenmalige vastlegging van gegevens en het meervoudig gebruik daarvan. Het gevolg is het inzetten van nieuwe technologieën om uw burgers langs meerdere communicatiekanalen van dienst te zijn.

Informatie-uitwisseling

Het realiseren van een hoge kwaliteit van publieke dienstverlening vraagt om een efficiënte en adequate toepassing van ICT binnen uw overheidsorganisatie. Centraal hierbij staat de uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties onderling, tussen overheidsorganisaties en burgers en tussen overheidsorganisaties en bedrijven. Hiervoor zijn open standaarden en geaccepteerde uitgangspunten noodzakelijk.

Centric Melodies

De nieuwe productlijn voor de overheid, Centric Melodies, is gebaseerd op open standaarden. Centric Melodies biedt uw organisatie een toekomstgerichte, servicegerichte architectuur met een duidelijke visie op de ontwikkelingen rondom gemeentelijke dienstverlening. Op deze wijze hopen wij deze wondere wereld van ICT in een begrijpelijke en veilige muzikale jas te gieten, zodat u het - al dan niet door Den Haag opgelegde - tempo kunt blijven volgen. Zo blijft u dirigent van uw eigen orkest.