Centric connect.engage.succeed

Header Selfservice

Selfservice

Centric biedt op de burger gerichte functionaliteit via zogenaamde eDiensten. Voor het Sociaal Domein bieden wij al de eDiensten Mijn Regie, Mijn Inkomen en Aanvragen (voorheen Snelbalie). Achter de schermen werken wij hard aan verbreding en uitbreiding van deze eDiensten.

Twee voorbeelden hiervan die nog dit jaar beschikbaar komen:

  • eDienst Periodieke verklaringen: Door middel van deze dienst kan de burger via internet (wisselende) inkomsten doorgeven die vervolgens volledig automatisch binnen onze Suites worden verwerkt. De verwerking van deze mutaties vergt op dit moment veel capaciteit vanuit uw organisatie.
  • Verdere integratie eDienst Aanvragen met Suites: Deze eDienst is mogelijk bij u bekend onder de naam Snelbalie. Wij bieden eDiensten voor Aanvragen Levensonderhoud, Bijzondere Bijstand en Individuele Inkomenstoeslag. Momenteel wordt gewerkt aan verdere integratie van deze eDiensten met de achterliggende Suites voor het Sociaal Domein. Hierdoor kan binnen de Suites bekende informatie worden gebruikt binnen de eDiensten en wordt tussentijdse interactie geboden tussen de eDienst Aanvragen en de Suites voor het Sociaal Domein.

Verbetering van dienstverlening aan burgers en verhoging van de efficiency van uw bedrijfsvoering door inzet van Selfservice voor het Sociaal Domein!