Centric connect.engage.succeed

Header Onderwijs

Voor het aandachtsgebied Onderwijs bieden wij de applicatie Key2Jongerenmonitor. Naast de ontwikkeling van een prototype voor de nieuwe userinterface van deze oplossing, wordt hard gewerkt aan uitbreiding van de mogelijkheden via twee koppelvlakken:

  • Koppelvlak Ynformed: voortijdige schooluitval leidt tot werkloosheid, sociale problematiek en criminaliteit. Ynformed biedt een tool waarmee het aantal voortijdig schoolverlaters kan worden teruggedrongen en meer jongeren een startkwalificatie kunnen halen. Vanuit Key2Jongerenmonitor wordt een koppelvlak geboden met deze tool.
  • Koppelvlak Intergrip (voorinschrijvingen MBO): Intergrip biedt met het Digitaal Doorstroomdossier de mogelijkheid gegevens digitaal over te dragen vanuit het VO naar het MBO. Vanuit Key2Jongerenmonitor wordt een koppelvlak ontwikkeld met deze tool.