Centric connect.engage.succeed

Header Integrale toegang

Sinds 1 januari 2015 vallen verschillende extra taken binnen het sociaal domein onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Een belangrijke reden daarvoor is de integrale klantbenadering. Om integrale toegang tot het sociaal domein te ondersteunen, heeft Centric de Suite4Sociale Regie ontwikkeld.

Afgelopen periode hebben wij deze Suite uitgebreid met een aantal interessante opties:

  • Ondersteuning voor Regie- en Zaakservices: deze landelijke standaard is ontwikkeld voor de gegevensuitwisseling tussen regiesystemen en zaaksystemen. Suite4Sociale Regie ondersteunt deze standaard sinds medio 2017.
  • Aansluiting op CORV: eerder hebben wij de aansluiting op CORV (het elektronisch berichtenverkeer tussen justitiële partijen en gemeenten) gerealiseerd vanuit onze Suite4Jeugdzorg. Toen bleek dat er ook bij de integrale toegang via regiesystemen behoefte bestaat om via CORV te communiceren, hebben wij deze aansluiting ook binnen de Suite4Sociale Regie gerealiseerd. Deze is beschikbaar vanaf medio 2017.