Centric connect.engage.succeed

Header WMO Jeugdzorg

De afgelopen jaren is hard gewerkt om de communicatie binnen de ketens van Wmo en Jeugdzorg zo goed mogelijk te laten verlopen. In dat kader is het berichtenverkeer iWmo en iJw geïntroduceerd en door ons geïmplementeerd binnen onze Suites. Het verder optimaliseren van dit berichtenverkeer blijft een aandachtspunt voor ons:

  • Inlezen toekenningsbericht (iWmo/iJw301): binnen het stelsel werd ervan uitgegaan dat gemeenten uitsluitend toekenningsberichten zouden aanmaken. Steeds meer gemeenten gaan echter regionale samenwerkingen aan op het gebied van Wmo of Jeugdzorg, waarbij de administratie gezamenlijk wordt gevoerd en de zorgtoewijzing vanuit de individuele gemeenten verwerkt moet kunnen worden door de centrale uitvoeringsorganisatie. Wij hebben het daarom mogelijk gemaakt deze toewijzingsberichten (iWmo/iJw301) in te lezen binnen onze Suites. Deze functionaliteit is vanaf dit najaar standaard beschikbaar binnen onze Suite4Zorg en Suite4Jeugdzorg.
  • Ondersteuning berichtenstandaard 2.2: op 1 april 2018 wordt de berichtenstandaard 2.2 voor Wmo en jeugdzorg in gebruik genomen. Binnen deze berichtenstandaard wordt een aantal controles en procesafspraken aangescherpt. Daarnaast worden alle berichten getoetst tegen een XSLT, waarbij verbandscontroles plaatsvinden. Dit gebeurt zowel bij de zorgaanbieder als bij gemeenten voor alle inkomende en uitgaande berichten. Het aantal foute berichten dat de gemeente binnen krijgt, verkleint daarmee. Wij zijn bezig met de voorbereiding op deze nieuwe standaard en verwachten dat de software hiervoor in het eerste kwartaal van 2018 beschikbaar komt.