Centric connect.engage.succeed

Header Bedrijfsvoering

Voor de laatste twee versies van onze Suites voor het Sociaal Domein hebben we hard gewerkt aan de aansluiting op een aantal landelijke voorzieningen:

  • MijnOverheid Berichtenbox: voor klanten die dit willen, kunnen relevante documenten vanuit onze Suites worden gepubliceerd op MijnOverheid Berichtenbox. Hiermee geeft u invulling aan uw digitale ambitie en verbetert u uw dienstverlening aan de burger.
  • Basisregistratie Handelsregister: via de koppeling met de Basisregistratie Handelsregister kunnen gegevens van niet-natuurlijke personen uit deze basisregistratie worden opgehaald.